Θεραπευτικοί μέθοδοι

Για τον σχεδιασμό του θεραπευτικού προγράμματος κάθε παιδιού πραγματοποιείται αναλυτική αξιολόγηση στην οποία εξετάζονται όλοι οι τομείς παρέμβασης. Η αξιολόγηση θεωρείται απαραίτητο στοιχείο για τον προσδιορισμό των θεραπευτικών στόχων και για αυτό το

Go to Top