ΚΟΥΒΕΝΤΙΑΖΟΝΤΑΣ…για την Ψυχοθεραπεία

Διάρκεια 25′

 

Ένα θέμα που για κάποιους λόγους δημιουργεί άγχος σε πολύ κόσμο.

Τί είναι ακριβώς η ψυχοθεραπεία; Πότε κάνουμε ψυχοθεραπεία; Πώς περίπου γίνεται;

Πόσο καιρό μπορεί να διαρκέσει; Τι κρατά κάποιους μακριά από αυτήν… και εν τέλει ποιά τα οφέλη για όσους το επιχειρούν;