Η υπηρεσία AdWords της Google δεν είναι τίποτα άλλο, παρά η δυνατότητα που μας παρέχει η συγκεκριμένη μηχανή αναζήτησης, να προβληθούμε στις σελίδες των αποτελεσμάτων της  έναντι αμοιβής, παρακάμπτοντας έτσι την διαδικασία ανίχνευσης, ευρετηρίασης και κατάταξης στα οργανικά αποτελέσματα.

Η παραπάνω παράγραφος μάλλον περιέχει αρκετούς άγνωστους όρους για τους περισσότερους που δεν έχουν σαν κύρια ενασχόληση το internet marketing. Με απλά λόγια η διαδικασία αναζήτησης στην Google περιγράφεται επιγραμματικά παρακάτω.

Κάθε φορά που πληκτρολογείτε στο διάσημο search box κάποιον όρο, η Google σας επιστρέφει κάποια αποτελέσματα, δηλαδή απαντήσεις στο ερώτημα που θέσατε. Το πρώτο αποτέλεσμα είναι το πιο σχετικό κατά την «γνώμη» της Google, με τον ρυθμό συνάφειας να μειώνεται καθώς προχωράμε στα επόμενα αποτελέσματα.

Αναλογιστείτε λοιπόν πως μέσα σε ελάχιστο χρόνο η μηχανή αναζήτησης μας επιστρέφει την πιο σχετική απάντηση στο ερώτημα που θέσαμε.

Συγκεκριμένα, μέσα σε δέκατα του δευτερολέπτου:

  • Ανιχνεύει όλα τα σχετικά αποτελέσματα σε σχέση με τις λέξεις που πληκτρολογήσαμε.
  • Δημιουργεί ένα ευρετήριο που καταχωρεί όλα τα σχετικά αποτελέσματα.
  • Κατατάσσει με βάση των αλγόριθμο της (την μυστική της συνταγή) όλα τα αποτελέσματα, με κριτήριο  την συνάφεια με το ερώτημα που θέσαμε. (Το πιο σχετικό αποτέλεσμα πρώτο, το αμέσως λιγότερο σχετικό, δεύτερο κλπ)

Τα οργανικά αποτελέσματα είναι οι δωρεάν καταχωρήσεις που εμφανίζονται επειδή είναι συναφής (σχετικές) με τους όρους αναζήτησης κάποιου χρήστη. Πρόκειται δηλαδή για τα «κανονικά» αποτελέσματα αυτά που βλέπουμε όλοι κάτω από το Search Box της Google. Στον αντίποδα έχουμε τα «μη οργανικά» αποτελέσματα, που αποτελούν πληρωμένες διαφημίσεις.

Η υπηρεσία AdWords είναι το διαφημιστικό πρόγραμμα της Google το οποίο μας παρέχει τη δυνατότητα της επί πληρωμή εμφάνισης μας στις αναζητήσεις στην Google. Τα αποτελέσματα AdWords εμφανίζονται συνήθως περιμετρικά των οργανικών αποτελεσμάτων, συνήθως επάνω  στο πλάι ή στο κάτω μέρος της σελίδας.

Πάντα έχουν την επισήμανση Ad ή εναλλακτικά εμπεριέχονται σε ένα αχνό-κίτρινο πλαίσιο.

Πως λειτουργεί το AdWords

Η χρέωση στα AdWords πραγματοποιείται κυρίως με κάθε κλικ που θα κάνει κάποιος στην καταχώρηση μας. Στην ουσία πρόκειται για μια δημοπρασία όπου ο καθένας πλειοδοτεί για την λέξη, φράση με την οποία θέλει να εμφανίζεται.

Παράδειγμα:

Ας πούμε ότι θέλω να εμφανίζεται η καταχώρηση μου κάθε φορά που οι χρήστες πληκτρολογούν τον όρο αθλητικά παπούτσια και είμαι διατιθέμενος να δίνω 0,25€ για κάθε κλικ που θα γίνει στην καταχώρηση μου. Εάν εμφανιστεί άλλος ανταγωνιστής ο οποίος είναι διατεθειμένος να δώσει  0,35€ το κλικ, τότε έχει αρκετές πιθανότητες να εμφανιστεί σε καλύτερη κατάταξη από εμένα στα αποτελέσματα AdWords.

Όμως το AdWords είναι πολύ παραπάνω από έναν διαγωνισμό πλειοδοσίας λέξεων και φράσεων, καθώς δεν βγαίνει πάντα ψηλότερα αυτός που δίνει τα περισσότερα. Η Google για να κατατάξει τις διαφημίσεις χρησιμοποιεί εκτός από το CPC (Cost per Click) και τον αποκαλούμενο δείκτη ποιότητας (Quality Score).

Ο δείκτης ποιότητας είναι η αξιολόγηση της διαφημιστικής μας καταχώρησης από την Google σε ότι αφορά μία σειρά από παράγοντες  που δεν εξετάζονται στο παρόν κείμενο.

Συνεπώς, η τελική κατάταξη των διαφημίσεων AdWords, είναι μία συνάρτηση του max CPC (δηλ. το ανώτερο ποσό που είναι διατεθειμένος ο διαφημιζόμενος να πληρώσει για κάθε κλικ) και του Δείκτη Ποιότητας QS (Quality Score).

Από τα παραπάνω προκύπτει εύκολα το συμπέρασμα ότι μία διαφημιστική καταχώρηση με χαμηλό Δείκτη Ποιότητας θα πληρώνει πάντα περισσότερα για να πετύχει το ίδιο (πολλές φορές και χειρότερο) αποτέλεσμα από κάποια ανταγωνιστική καταχώρηση με υψηλότερο Δείκτη Ποιότητας.

Για μία αποτελεσματική και αποδοτική καμπάνια στα AdWords, απευθυνθείτε σε πιστοποιημένους επαγγελματίες που κατά προτίμηση έχουν αποδεδειγμένη εμπειρία (Track record) στον σχεδιασμό, υλοποίηση και  παρακολούθηση καμπανιών AdWords.

Ίσως το σημαντικότερο πλεονέκτημα των AdWords για μια επιχείρηση σήμερα είναι ο βαθμός ανταποδοτικότητας και το απόλυτα μετρήσιμο αποτέλεσμα τους.

Σαν επίλογο στην μικρή αυτή παρουσίαση των Google AdWords, θα πρέπει να επισημάνουμε ότι το συγκεκριμένο εργαλείο παρέχει πολλές δυνατότητες στην επιχείρησή σας, βοηθώντας την ουσιαστικά να θέσει στόχους σε στρατηγικό επίπεδο που αφορούν το marketing, ή λειτουργικούς στόχους που αφορούν μεγέθη όπως η ρευστότητα, η ρυθμοί ανάπτυξης, η αποδοτικότητα των επενδυμένων κεφαλαίων ή και η φήμη της επιχείρησης σας.