Υπηρεσίες

Δείτε αναλυτικά όλες τις υπηρεσίες μου

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ψυχολογος μηχανιωνα

Η ψυχική μας υγεία είναι το πολυτιμότερο αγαθό

Στόχος της θεραπείας δεν είναι η λύση των επιφανειακών συμπτωμάτων, αλλά προπάντων η δημιουργία προϋποθέσεων για καλύτερη ποιότητα ζωής.

2017-12-28T13:51:26+02:00

Ομαδική Συμβουλευτική – Ψυχοθεραπεία

Οι συναντήσεις γίνονται ομαδικά μία φορά την εβδομάδα ή το δεκαπενθήμερο ανάλογα με τον στόχο, το πλαίσιο και τις διαδικασίες της ομάδας, για μία έως δύο ώρες. Ακολουθούνται οι αρχές της συστημικής θεραπείας.

2017-12-28T13:53:47+02:00

Τι Είναι Η Συστημική Συμβουλευτική-Ψυχοθεραπεία

Η συστημική θεωρία βασίστηκε στη γενική θεωρία συστημάτων η οποία αναπτύχθηκε αρχικά στον χώρο της μηχανικής και μετέπειτα και σε άλλες επιστήμες όπως η οικονομία, η βιολογία και η πληροφορική.

2017-12-28T14:53:18+02:00

Ατομική Συμβουλευτική – Ψυχοθεραπεία

Οι συναντήσεις γίνονται προσωπικά με ένα άτομο κάθε φορά για μία ώρα κάθε δεκαπέντε μέρες ή κάποιες φορές και συχνότερα. Ακολουθούνται διεργασίες σύμφωνες με την συστημική συμβουλευτική και ψυχοθεραπεία.

2017-12-28T13:52:04+02:00

Οικογενειακή Συμβουλευτική-Ψυχοθεραπεία

Στις συναντήσεις αυτές συμμετέχει όλη η οικογένεια ή και άλλα σημαντικά πρόσωπα του οικογενειακού περιβάλλοντος όταν αυτό κρίνεται αναγκαίο, για περίπου μιάμιση ώρα, κάθε δεκαπέντε μέρες ή και συχνότερα.

2017-12-28T13:57:17+02:00

Σεμινάρια

Τα σεμινάρια αποτελούν έναν πιο θεωρητικό τρόπο ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης, πρόληψης αλλά και προαγωγής της ψυχικής υγείας.

Συχνές Ερωτήσεις

Παρακάτω θα βρείτε απαντήσεις σε κάποιες συχνές ερωτήσεις.

Η καλύτερη στιγμή για να ξεκινήσει κάποιος να συνεργάζεται με έναν ψυχολόγο είναι όταν θα νιώσει πως οι δυσκολίες, οι ανησυχίες, τα προβλήματα και τα ερωτηματικά που τον ταλαιπωρούν είναι περισσότερα από τις απαντήσεις και τις δυνατότητες επίλυσης που διαθέτει. Η συνεργασία με έναν ψυχολόγο είτε γίνεται στο επίπεδο της συμβουλευτικής είτε γίνεται στο επίπεδο της ψυχοθεραπείας, απαιτεί την ενεργεί συμμετοχή, δράση και εμπλοκή του ίδιου του ενδιαφερόμενου.
Η συνεργασία με ένα ψυχολόγο διασφαλίζει και υποβοηθά κάποιον στις προσπάθειες του για την επίλυση προβλημάτων που αντιμετωπίζει, την διερεύνηση των αναζητήσεων που τον απασχολούν, την ανεύρεση διεξόδων, την απόκτηση δεξιοτήτων επικοινωνίας και τη θεραπεία διαφόρων ψυχικών διαταραχών ή και σοβαρών ψυχοκοινωνικών δυσκολιών. Επομένως όποιος επικοινωνεί και συνεργάζεται με κάποιον ψυχολόγο δεν είναι και αυτονόητα «άρρωστος». Ακόμη και αν εμφανίζει κάποιες ψυχικές διαταραχές ή και σοβαρά ψυχοκοινωνικά προβλήματα ο τρόπος θεραπείας και συνεργασίας με τον ψυχολόγο είναι τέτοιος που αποτρέπει και απορρίπτει οποιαδήποτε ταμπέλα «αρρώστου». Η σχέση και συνεργασία που αναπτύσσεται με τον ψυχολόγο είναι τέτοια που απαιτείται η ενεργή συμμετοχή και εμπλοκή του ενδιαφερόμενου στην επίλυση των προβλημάτων του ή και την ίδια την θεραπεία του. Αυτό από μόνο του αποτελεί «ανατροπή» του ρόλου του «αρρώστου».
 
Η εποχή μας έχει αποκτήσει μια τέτοια πολυπλοκότητα σε ερεθίσματα, καθήκοντα, υποχρεώσεις, κοινωνικούς ρόλους και οργανωμένες σχέσεις, ώστε καλώς ή κακώς, η συνεργασία πλέον με έναν ψυχολόγο είναι ένα πιο συνηθισμένο και ίσως και πιο επιτακτικό φαινόμενο. Σε αντίθεση με τις στερεότυπες-προκατηλημένες αντιλήψεις που υπήρχαν, τον ψυχολόγο δεν τον επισκέπτεται κάποιος επειδή είναι «τρελός». Ο ψυχολόγος σε ένα περιβάλλον εχεμύθειας και εμπιστοσύνης φροντίζει, διευκολύνει, συμπαραστέκεται, εξελίσσει και στηρίζει ανθρώπους στην προσπάθεια τους να ξεπεράσουν δυσκολίες, προβλήματα και συναισθηματικά αδιέξοδα που τους εγκλωβίζουν. Ειδικότερα ένας συστημικός ψυχολόγος προσφέρει στον ενδιαφερόμενο πελάτη την ευκαιρία να αναστοχαστεί την τωρινή του κατάσταση και εκμεταλλευόμενος τα δικά του «αποθέματα» που διαθέτει αλλά παραμένουν ανενεργά ή χρησιμοποιούνται με λάθος τρόπο, να επανεξετάσει τον τρόπο που ενεργεί και να βρει εναλλακτικές δυνατότητες σκέψης, έκφρασης, συμπεριφοράς και δράσης.
 
Το πρώτο βασικό κριτήριο για την επιλογή ενός ψυχολόγου είναι η άδεια ασκήσεως επαγγέλματος. Αυτή είναι που διαχωρίζει τους ψυχολόγους απ’ αυτούς που απλά στα πλαίσια των σπουδών τους έχουν πάρει κάποια μαθήματα ψυχολογίας. Δεύτερο κριτήριο αποτελεί η συμμετοχή του σε κάποιους από τους συλλόγους ψυχολόγων. Από εκεί υπάρχει η δυνατότητα να πάρει κανείς και αξιόπιστες πληροφορίες για τους επαγγελματίες ψυχολόγους. Τρίτο κριτήριο είναι η ειδικότητα και φυσικά η εργασιακή εμπειρία. Η ειδικότητα αποκτάται είτε με μεταπτυχιακές σπουδές είτε με μετεκπαιδευτικά – βιωματικά προγράμματα. Υπάρχουν πολλές ειδικότητες αλλά και κατευθύνσεις – σχολές ψυχοθεραπείας. Από εκεί και πέρα ο καθένας έχει την δυνατότητα να διαλέξει την θεραπευτική στάση και σχολή που του ταιριάζει περισσότερο.
Δεν υπάρχει ένα κυρίαρχο χρονοδιάγραμμα ανά περίπτωση. Κάθε άνθρωπος είναι διαφορετικός και επομένως δεν υπάρχουν έτοιμες συνταγές. Η συστημική κατεύθυνση με βάση την θεωρία της, είναι από τις θεραπευτικές συνεργασίες που χαρακτηρίζονται ως βραχύχρονες. Σκοπός της είναι η αποφυγή εξαρτητικών σχέσεων με τον θεραπευόμενο γεγονός που καθιστά αναγκαίο τον καθορισμό ενός σύντομου χρονοδιαγράμματος
 
Η συμβουλευτική αποτελεί μία διαδικασία επικοινωνιακής συνδιαλλαγής, συζήτησης, αναζήτησης, επίλυσης και αντιμετώπισης μιας σειράς θεμάτων, προβλημάτων και δυσκολιών. Η συμβουλευτική μπορεί να παρέχεται σε άτομα ή ομάδες (οικογένειες, ομάδες προσωπικού, ομάδες μαθητών κ.α.) με σκοπό την υποστήριξη, την ανάπτυξη, την εξέλιξη και την αλλαγή. Η ψυχοθεραπεία αποτελεί μια διαδικασία αντιμετώπισης προβλημάτων που χρειάζονται θεραπεία που αναφέρονται σε μια ασθένεια – σε συγκεκριμένες δυσλειτουργικές συμπεριφορές και επικεντρώνονται σε ένα άτομο.