Λίγα Λόγια Για Εμένα

Η συνεργασία μας γίνεται σ’ ένα πλαίσιο φροντίδας, βοήθειας και στήριξης

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ψυχολογος μηχανιωνα

ΓΝΩΡΙΣΤΕ ΤΗΝ ΨΥΧΟΛΟΓΟ

Προσφέρεται περιβάλλον εχεμύθειας και εμπιστοσύνης όπου οι εσωτερικές αλλά και διαπροσωπικές αναζητήσεις, διευκολύνονται, ενισχύονται και προωθούνται σε λύσεις.

Διευρύνεται το πλαίσιο εναλλακτικών λύσεων, δίνεται η ευκαιρία για αναστοχασμό, αναδιοργάνωση, για κινητοποίηση των αποθεμάτων που ο καθένας έχει και ενισχύονται οι επιλογές ζωής που ο ενδιαφερόμενος θεωρεί ως σημαντικές και χρήσιμες για τον ίδιο και το περιβάλλον του.

Μαρία Κυριακίδου
Μαρία ΚυριακίδουΨυχολόγος - Σύμβουλος Οικογένειας
Γεννημένη το 1970, από Έλληνες γονείς μετανάστες, πέρασα τα πρώτα εφτά χρόνια της ζωής μου στην πρώην Δ. Γερμανία. Με την επιστροφή μας στην Ελλάδα ολοκλήρωσα όλα μου τα μαθητικά μου χρόνια στην Θεσσαλονίκη. Σπούδασα Ψυχολογία, στο πρώτο νεοσύστατο τμήμα Ψυχολογίας στην Ελλάδα, αυτό του Πανεπιστημίου Κρήτης του Τμήματος Κοινωνικών Επιστημών. Ολοκλήρωσα της σπουδές μου στον προκαθορισμένο χρόνο, με βαθμό πτυχίου 8,2.
Στην συνέχεια έκανα την πρακτική μου άσκηση στο Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Χανίων (Μονάδα Βραχείας Νοσηλείας καθώς επίσης Μονάδα Κοινωνικής Επανένταξης), από τον Δεκέμβριος 1993 έως Απρίλιος 1994. Απέκτησα την άδεια ασκήσεως επαγγέλματος ψυχολόγου στις 23/10/1995. Από το 1996 έως το 1999 εξειδικεύθηκα σε θέματα εξάρτησης από παράνομες και νόμιμες ουσίες. Παρακολούθησα οργανωμένα βιωματικά και θεωρητικά εκπαιδευτικά προγράμματα από το ΚΕ.ΘΕ.Α(Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων)και ειδικότερα από το Θεραπευτικό Πρόγραμμα της «ΙΘΑΚΗΣ» στο οποίο και εργαζόμουν ως θεραπεύτρια το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Αναλυτικότερα από τον ΜάΪο του 1996 έως τον Φεβρουάριο του 1998 εργάστηκα ως θεραπευτικό προσωπικό στην Θεραπευτική Κοινότητα της «ΙΘΑΚΗΣ». Υπήρξα υπεύθυνη ατομικών και ομαδικών θεραπευτικών διαδικασιών στήριξης, αυτογνωσίας, έκφρασης και αντιπαράθεσης. Παρείχα συμβουλευτική και ψυχοθεραπεία μέσω της προαγωγής των δυναμικών της ομάδας, της αυτοβοήθειας και αλληλοβοήθειας. Το υπόλοιπό χρονικό διάστημα και ως τον Μάιο του 1999 εργάστηκα στο Κέντρο Οικογενειακής υποστήριξης του Θ.Π. «ΙΘΑΚΗ» ως θεραπεύτρια. Παρείχα ατομική και ομαδική συμβουλευτική στους συγγενείς των εξαρτημένων από ναρκωτικές ουσίες και αλκοόλ καθώς επίσης και διεξήγαγα σεμινάρια με ανάλογα θέματα γύρω από τις εξαρτήσεις και την αντιμετώπιση τους. Η βασική μου όμως δραστηριοποίηση είχε να κάνει με την διοργάνωση και την διεξαγωγή ομάδων στήριξης, εμψύχωσης και ενδυνάμωσης συγγενών.
Η εργασιακή μου εμπειρία συνδυάστηκε και ενισχύθηκε από μία καλά οργανωμένη βιωματική εκπαίδευση σε θέματα τρόπων επικοινωνίας, συμβουλευτικής / θεραπείας διαχείρισης τραυμάτων, αυτογνωσίας, ενίσχυσης αυτοεκτίμησης και αυτοπεποίθησης, κινητοποίησης σε αλλαγή, συμβουλευτικής επίλυσης προβλημάτων και ανάλυσης γενεογράμματος,. Η εκπαίδευση βασιζόταν στην θεωρητική κατεύθυνση της GESTALT, του Ψυχοδράματος και της Συστημικής. Η Συστημική Θεραπεία Ατόμων, Ομάδων και Οικογενειών αποτελεί και την βασική μου μετεκπαιδευτική ειδικότητα. Εκπαιδεύθηκα στο Συστημικό Ινστιτούτο Θεσσαλονίκης από το 2003 έως το 2006. Η οικογενειακή συμβουλευτική και θεραπεία αποτελούσε ένα βασικό κομμάτι της εκπαίδευση καθώς και η θεραπεία άλλων ομάδων. Στο διάστημα από το 2003 έως το 2006 ακολούθησα ιδιωτική πρακτική και ασχολήθηκα με την συμβουλευτική και ψυχοθεραπεία ατόμων, ομάδων, ζευγαριών και οικογενειών. Ανέπτυξα ομάδες με σχολές γονέων και σεμινάρια ενημέρωσης και επαγγελματικού προσανατολισμού καθώς επίσης και ομάδες προσωπικής ανάπτυξης, στήριξης και αυτογνωσίας. Από τον Δεκέμβριο του 2006 έως και τον Μάρτιο του 2009 εργάστηκα ως Ψυχολόγος και Συντονίστρια του Κέντρου Ημέρας «ΑΝΑΤΟΛΗ» (μονάδα ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης ατόμων με ψυχικές διαταραχές ή και σοβαρές ψυχοκοινωνικές δυσκολίες) της Αστικής μη κερδοσκοπικής Εταιρίας «ΣΥΝΘΕΣΗ». Υπήρξα υπεύθυνη για την οργάνωση, τον συντονισμό και την επίβλεψη του Κέντρου σε θεραπευτικά θέματα, υπεύθυνη για την εποπτεία και την επίβλεψη της ομάδας του προσωπικού και τέλος υπεύθυνη για την διοργάνωση παρεμβάσεων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης στα πλαίσια της αγωγής κοινότητας σε θέματα ψυχικής υγείας. Στο διάστημα αυτό είχα αρκετές δημοσιεύσεις άρθρων στο εξαμηνιαίο περιοδικό ΠΡΟΘΗΚΗ που εκδίδεται από την Εταιρία καθώς και την επιμέλεια και τα κείμενα μιας ενημερωτικής ταινίας μικρού μήκους για το Κέντρο Ημέρας «ΑΝΑΤΟΛΗ». Από τον Μάρτιο του 2009 έως και τον Δεκέμβριο του 2010 εργάστηκα στο Κέντρο Ημέρας «ΑΝΑΤΟΛΗ» πλέον μόνο ως ψυχολόγος. Παρείχα ατομικές και ομαδικές συναντήσεις συμβουλευτικού, υποστηρικτικού αλλά και θεραπευτικού χαρακτήρα και επίσης ασχολήθηκα με την αγωγή της κοινότητας είτε με την μορφή ομιλιών είτε με την μορφή συγκεκριμένων παρεμβάσεων.
Στο διάστημα αυτό, από το 2006 που εργάστηκα στον χώρο ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης, είχα την ευκαιρία να συμμετάσχω στην οργάνωση και την διεξαγωγή ενός εσωτερικού εκπαιδευτικού προγράμματος της Αστικής μη κερδοσκοπική εταιρία «ΣΥΝΘΕΣΗ» για το προσωπικό του Κέντρου Ημέρας «Ανατολή» σε θέματα ψυχικών διαταραχών, διάγνωσης, θεραπείας και ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης. Παρακολούθησα επίσης από τις 20/2/2008 έως και 02/06/2008 (150 ώρες), Ενέργεια Κατάρτισης με τίτλο «Δράσεις για την Ανάπτυξη της Αποδοτικότητας των Υπηρεσιών στην Υποστήριξη Κοινωνικά Αποκλεισμένων Ομάδων» στο πλαίσιο έργου «Δράσεις για την Άρση των Εμποδίων Κοινωνικής Ένταξης και Εργασιακής Ενσωμάτωσης Κοινωνικά Αποκλεισμένων Ομάδων». Το έργο εντάσσονταν στο Μέτρο 1.4 «Ανάπτυξη της Δημόσιας Υγείας» του Ε.Π. «ΥΓΕΙΑ-ΠΡΟΝΟΙΑ» και υλοποιήθηκε από το τμήμα Ψυχολογίας του Α.Π.Θ. Ιδιαίτερα έχω δραστηριοποιηθεί στον τομέα της ενημέρωσης, της ευαισθητοποίησης και της πρόληψης της ψυχικής υγείας με ομιλίες, σεμινάρια και ομάδες σε διάφορους ενδιαφερόμενους όπως γονείς, οικογένειες, καθηγητές και μαθητές. Από το 2010 έως και σήμερα εργάζομαι σχεδόν αποκλειστικά ιδιωτικά, διατηρώντας συνεργασίες με συλλόγους γονέων. Προσφέρω επίσης εθελοντικά τις υπηρεσίες μου στον Εθελοντικό Συμβουλευτικό Σταθμό Εφήβων και των οικογενειών τους στο Δ. Θερμαϊκού.

Ο Χώρος Μου