Αρθροσκοπική αποκατάσταση των ρήξεων του τενοντίου πετάλου του ώμου

2019-01-15T00:00:06+02:00

Το τενόντιο πέταλο του ώμου σχηματίζεται από τη συνένωση των καταφυτικών τενόντων του υπερακανθίου, του υπακανθίου και του ελάσσονος στρογγύλου μυός, συμμετέχει στην απαγωγή και την έξω στροφή του άνω άκρου αλλά και στη γενικότερη σταθερότητα της άρθρωσης του ώμου. Μια πλήρης ρήξη του τενοντίου πετάλου συνήθως είναι το αποτέλεσμα μιας χρόνιας τενοντίτιδας, αλλά [...]