ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑΚΗ  ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ (SI)

Οι αισθητηριακές εμπειρίες περιλαμβάνουν την αφή, την κίνηση, την ευαισθητοποίηση του σώματος, την όραση, την ακοή, τη όσφρηση,  και τη γεύση.  Η διαδικασία του εγκεφάλου να οργανώνει και να ερμηνεύει αυτές τις πληροφορίες ονομάζεται Αισθητηριακή Ολοκλήρωση (ΑΟ) .

Η Αισθητηριακή Ολοκλήρωση (ΑΟ) παρέχει μια βάση για μια σύνθετη μάθηση και συμπεριφορά.  Για τα περισσότερα παιδιά αναπτύσσεται κατά τη διάρκεια των παιδικών τους χρόνων, μέσα από όλες τις δραστηριότητές τους. Η ικανότητα του κινητικού σχεδιασμού  είναι φυσικό αποτέλεσμα αυτής της διαδικασίας, όπως και η ικανότητα προσαρμογής στα εισερχόμενα ερεθίσματα.

Αλλά, για ορισμένα παιδιά, η ΑΟ δεν αναπτύσσεται τόσο αποτελεσματικά όσο θα έπρεπε. Όταν αυτή η διαδικασία είναι διαταραγμένη,  μπορεί να γίνουν εμφανή, ορισμένα προβλήματα στην ανάπτυξη, στην μάθηση και τη συμπεριφορά.  Η Διαταραχή της Αισθητηριακής Ολοκλήρωσης προκαλείται από την  ανώριμη ανάπτυξη του νευρικού συστήματος και συμπίπτει με πολλές άλλες διαγνώσεις.

Είναι πολύ σημαντικό τα παιδιά που παρουσιάζουν μειονεξίες στην ΑΟ να αξιολογούνται από εξειδικευμένους θεραπευτές. Όλα τα μικρά παιδιά είναι παρορμητικά και διασπαστικά. Όμως ένα παιδί με δυσκολίες αισθητηριακής ολοκλήρωσης έχει πολύ εμφανείς προσαρμοστικές δυσκολίες, σε καθημερινές δεξιότητες, επιδεικνύοντας συνεχώς και αδικαιολόγητα μη κατάλληλες, για την ηλικία του, συμπεριφορές.

        ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

Σε ένα γενικότερο θεραπευτικό πλάισιο, η αισθητηριακή ολοκλήρωση αποσκοπεί, μέσω της παροχής ευκαιριών για αυξημένη πρόσληψη ερεθισμάτων, να βελτιώσει την ικανότητα της οργάνωσης και της ενσωμάτωσης των αισθητηριακών πληροφοριών. Μέσα από αυτήν την διαδικασία, ευοδώνεται η αντιληπτική και κινητική μάθηση.

Ο στόχος δεν είναι η εκπαίδευση σε μία συγκεκριμένη δραστηριότητα, αλλά η δυναμική προσέγγιση στα αίτια που προκαλούν την δυσκολία, στο να επιτευχθεί αυτή η δραστηριότητα. 

Υπάρχουν αρκετές θεραπευτικές προσεγγίσεις και αντίστοιχα μοντέλα παρέμβασης στη Δυσλειτουργία της ΑΟ, με κοινά στοιχεία. Η πιο διαδεδομένη και αποτελεσματική μέθοδος είναι η Παρέμβαση της Αισθητηριακής Ολοκλήρωσης (Sensory Integration Intervention ή Παρέμβαση  ASI (Ayres Sensory Integration®). Πρόκειται για ατομική θεραπεία που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο της εργοθεραπείας.

Σύμφωνα με αυτήν, το παιδί παρακολουθεί (κυρίως) ατομικές συνεδρίες εργοθεραπείας, μέσα σε ειδικά σχεδιασμένο περιβάλλον, όπου μετέχει σε θεραπευτικά στοχευμένες δραστηριότητες παιχνιδιού.

Η Θεραπευτική Παρέμβαση της ΑΟ , εφαρμόζεται σε περιπτώσεις:

παιδιών με Διάχυτες Αναπτυξιακές Διαταραχές, συμπεριλαμβανομένου και του Αυτισμού, Διάσπαση Ελλειμματικής Προσοχής (ΔΕΠ), Δυσπραξία, Ειδικές αναπτυξιακές, Κινητικές και Μαθησιακές Δυσκολίες, Διαταραχές ισορροπίας και προσανατολισμού, δυσλειτουργία αμφίπλευρης ολοκλήρωσης και διαδοχής κλπ.

Βασικές προϋποθέσεις της Παρέμβασης της ΑΟ είναι:

  1. Η άσκηση της θεραπευτικής παρέμβασης από εργοθεραπευτή/τρια. Λογοθεραπευτή/τρια ή φυσικοθεραπευτή/τρια (εκπαιδευευμένοι στην ΑΟ).
  1. Η δημιουργία αναφοράς αξιολόγησης

 

  1. Το ενδεδειγμένο εργοθεραπευτικό περιβάλλον που πρέπει να διαθέτει:

Άνετο χώρο, ακόμα και για έντονη, αλλά ασφαλή,σωματική δραστηριότητα / Ευέλικτη τοποθέτηση του σχετικού εξοπλισμού (ειδικά στρώματα, τραμπολίνο, ειδικές μπάλλες κλπ)/  Αιωρούμενο εξοπλισμό (ειδικές κούνιες εργοθεραπείας) κά.

 

Τα Αποτελέσματα της Παρέμβασης μπορούν σχηματικά να συνοψιστούν στα παρακάτω σημεία:

Αυξημένη εμπλοκή του παιδιού σε δραστηριότητες

Βελτιωμένη ικανότητα στο να παραμένει στην δραστηριότητα και να προσέχει

Ανοχή στην αλλαγή

Αυξημένες δεξιότητες λεπτής κίνησης

Βελτιωμένη πραξία και δεξιότητες οργάνωσης και γενίκευσης

Αυξημένη κοινωνική έκφραση.

Τα θετικά αποτελέσματα της Παρέμβασης ΑΟ επηρεάζουν την λειτουργικότητα του παιδιού στην καθημερινότητά του και σαφώς βελτιώνουν την ποιότητα ζωής, όχι μόνον του παιδιού, αλλά όλης της οικογένειάς του.

Κείμενο της Διεπιστημονικής Ομάδας της ΛΟΓΟΣΥΝΘΕΣΗΣ

Τηλ. Επικοινωνίας:   2109939690 – 6931907279 Σοφοκλή  Βενιζέλου 103,   ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ 

                                   2109643321 Λεωφ.Βουλιαγμένης 38 & Καραισκάκη 23 , ΓΛΥΦΑΔΑ