Στη Λογοσύνθεση, γνωρίζοντας από την πολυετή εμπειρία μας στο χώρο, τις δυσκολίες αλλά και τις απαιτήσεις της καθημερινής μελέτης παιδιών, θελήσαμε και διαμορφώσαμε εξατομικευμένα προγράμματα καθημερινής στήριξης των μικρών μαθητών  μας, για την προετοιμασία τους στα μαθήματα της επόμενης μέρας αλλά και για την καλλιέργεια γραπτού  – προφορικού  /μαθηματικής σκέψης/ και αφαιρετικής ικανότητας.

  • Δεν ελέγχουμε απλώς το παιδί αλλά Παρεμβαίνουμε, Καθοδηγούμε, Εξηγούμε ακολουθώντας τις πιο σύγχρονες εκπαιδευτικές μεθόδους.
  • Ενισχύουμε την αυτοπεποίθηση του παιδιού και του παρέχουμε τις κατάλληλες τεχνικές και δεξιότητες οργάνωσης ώστε σταδιακά να είναι σε θέση να διαβάζει από μόνο του.
  • Τα τμήματά μας είναι ολιγομελή (3-4 παιδιά) και διαμμορφώνονται με βάση τις ανάγκες του παιδιού, τις μαθησιακές του δυσκολίες αλλά και την εποπτεία Ειδικού Παιδαγωγού και Επιστημονικού Υπεύθυνου.
  • Ειδικευόμαστε στο χώρο της Ειδικής Αγωγής προσφέροντας εξειδικευμένα προγράμματα παρέμβασης πάνω στην ύλη του σχολείου.
  • Οι εκπαιδευτικοί μας έχουν πολυετή εμπειρία και Πανεπιστημιακή Μόρφωση στο χώρο της εκπαίδευσης και της Ειδικής αγωγής καθώς και πιστοποιήσεις πάνω σε καινοτόμα εκπαιδευτικά προγράμματα και μεθόδους.
  • Ο χώρος μας είναι φιλικός και διαθέτει κατάλληλη υλικοτεχνική υποδομή για την στήριξη παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες.
  • Λειτουργούμε στις περισσότερες σχολικές αργίες για την ενίσχυση της ύλης.