Κάθε τσάκρα έχει μια σημαντική και απαραίτητη λειτουργία.

koudalini yoga kalamaria

Τα χρειαζόμαστε όλα. Κανένα δεν είναι πιο σημαντικό από τα άλλα. Εκεί όπου η μεγαλύτερη μάζα της ενέργειας κουνταλίνι εντοπίζεται ή είναι πολωμένη, αυτό επηρεάζει το πώς είμαι, τη συμπεριφορά μου, τη στάση ζωής μου, το τι είδους άνθρωπος είμαι και φυσικά τις δονήσεις μου. Όταν η ενέργεια ρέει και ανεβαίνει, υπάρχει και αλλαγή στο χαρακτήρα του ανθρώπου. Η απόδειξη ότι η κουνταλίνι ανέβηκε βρίσκεται στην αναβάθμιση της συμπεριφοράς του απέναντι στους άλλους.

Τα τσάκρα είναι τα κέντρα της συνειδητότητάς μας. Είναι εστιακά σημεία ενέργειας τα οποία έχουν άμεσο και προφανές αντίκτυπο στις ζωές μας.
Αυτά που συμβαίνουν στη ζωή μας μπορεί να γίνουν πιο κατανοητά όταν ξέρουμε που είναι εστιασμένη η ενέργειά μας. Γιατί? Γιατί η ενέργεια δρα σα μαγνήτης. Διαρκώς έλκουμε δονήσεις που είναι της ίδιας συχνότητας με το τσάκρα από το οποίο λειτουργούμε. Οι άνθρωποι έρχονται στη ζωή μας από της δονήσεις που εκπέμπουμε – συνειδητά ή ασυνείδητα.

Όταν ανεβάσουμε την κουνταλίνι μας ώστε να ενεργοποιηθεί ο ουδέτερος νους, 6ο τσάκρα, μπορούμε να εξισορροπήσουμε τις αρνητικές και τις θετικές δυνάμεις που υπάρχουν σε κάθε κατάσταση. Ασκούμαστε στην κουνταλίνι γιόγκα για να εξισορροπήσουμε και να συντονίσουμε τις λειτουργίες των κατώτερων τσάκρα, ώστε να βιώσουμε τις σφαίρες και τις δονήσεις των ανώτερων τσάκρα.

Η ευτυχία δε βρίσκεται στις χαμηλές δονήσεις. Δε μπορεί να υπάρξει εκεί. Είναι θέμα δόνησης κι όχι θέμα ηθικής κρίσης. Είναι σχεδόν σα μια μαθηματική εξίσωση: σκέψεις και λέξεις καλοσύνη, συμπόνιας, γενναιοδωρίας, αγάπης, θυσίας, κλπ έχουν υψηλές συχνότητες και δονήσεις.
Ενώ, οι σκέψεις οι λέξεις και τα συναισθήματα θυμού, ζήλιας, δυσαρέσκειας, απληστίας, εγωισμού, φόβου, ιδιοτέλειας, κλπ εκπέμπουν σε πολύ χαμηλή συχνότητα. Κι έτσι, όταν εμπλεκόμαστε σε αυτά, μας τραβούν προς τα κατώτερα τσάκρα μας. Είναι σαν το πληκτρολόγιου του πιάνου. Όποια νότα πιέσεις, αυτή και θα δονηθεί και κατά συνέπεια κι όλες οι νότες που βρίσκονται σε αρμονία με αυτήν, ακόμα και σε άλλες οκτάβες.

Το συνειδητό βρίσκεται ακριβώς σε αυτό το σημείο όπου οι σκέψεις και οι λέξεις δονούνται.