Τι είναι το Content Marketing; Και γιατί είναι απαραίτητο σήμερα για την επιτυχημένη προβολή της δραστηριότητας σας στο διαδίκτυο.

Tο content marketing θα μπορούσε να οριστεί ως, η δωρεάν τακτική ενημέρωση των πελατών μιας επιχείρησης, με ποιοτικό περιεχόμενο που αφορά τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που προσφέρει και έχει σαν σκοπό την δημιουργία μιας σχέσης η οποία τελικά θα οδηγήσει στην πώληση. Με άλλα λόγια το content marketing στηρίζεται πρώτα στην δημιουργία μιας